T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürümüz, ATO Meclis Toplantısı'nda Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Hakkında Bilgi Verdi.

Yayın Tarihi : 30.8.2019

Bakanlığımızca 2006 yılından bu yana yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile bu yıl da yatırımcılara hibe desteği sağlanacak. Ankara’daki yatırımcıların projeden azami düzeyde yararlanmalarını amaçlayan İl Müdürlüğümüz çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak tanıtım toplantıları düzenliyor. Ankara Ticaret Odası’nın 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem 17. Meclis toplantısına katılan İl Müdürümüz Bülent Korkmaz konuyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verdi. 
Tarıma dayalı ekonomik yatırımların artırılmasının ülkemizin tarımsal potansiyelinin gelişmesine sağlayacağı katkıya değinen İl Müdürü Korkmaz, bu yıl 13. Etabı gerçekleştirilen projeyle, kırsal alanda yaşayanların gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.  
Proje kapsamında 2006-2018 yılları arasında Ankara’da yapılan proje başvurularında 227 projeden 164’ü ile sözleşme imzalandığını, bunlardan 161’inin tamamlandığını, üç projenin ise işlemlerinin devam ettiğini kaydeden İl Müdürü Korkmaz, şu ana kadar 1-12 etaplar kapsamında 112.5 milyon TL toplam proje tutarı için 50.3 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. 
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında yer alan hibe konuları hakkında da bilgiler veren İl Müdürü Korkmaz, bitkisel, hayvansal ürünlerle, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımların hibe desteği kapsamında olduğunu söyledi.
Tüzel kişiler için 2.500.000 TL, gerçek kişiler için 1.250.000 TL’ye kadar olan proje tutarlarının % 50’sine hibe desteği verileceğini kaydeden İl Müdürü Korkmaz, proje için son başvuru tarihinin 30 Eylül 2019, kabul edilen projelerin tamamlanması için son tarihin 15 Kasım 2020 olduğunu sözlerine ekledi. 
Sunumun ardından ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından İl Müdürümüz Bülent Korkmaz’a günün anısına plaket takdim edildi. Toplantıda ayrıca meclis üyelerinin konuya ilişkin soruları İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından cevaplandırıldı.