T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Düve ve Manda Alımlarınıza Yüzde 40 Hibe

Yayın Tarihi : 16.12.2019
TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde yapacakları düve ve manda alımlarının yüzde 40'ı hibe olarak verilecektir.

Bu yıl başvurular 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince alınacaktır.

Düve Alım Desteği Müracaat Şartları:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 1 Ocak 2019 tarihinden önce TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; 

* Etçi Irklar: Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu

* Kombine Irklar: Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard

* Sütçü Irklar: Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein

*Manda

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40'ı kadar olup düve/manda başına Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.

e) Düveler/mandalar: düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir.

Hayvanlar, kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET' te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz.

Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye koyulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM'ce yapılır.