T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ankara'da Havza Bazlı Üretim Modelinde Desteklenecek Ürünler

Yayın Tarihi : 30.12.2019
Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir.

2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlüklerimiz ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.

Ankara'da Desteklenecek Ürünler2020 üretim yılı Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin dağılımına buradan ulaşabilirsiniz.