T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Protokolü İmzalandı.

Yayın Tarihi : 1.09.2021

Bakanlığımız ile Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi arasında imzalanan "Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması" projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz ile Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında protokol imzalandı. Serbest Veteriner Hekimlerin sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi amacıyla mikroçip uygulaması, pasaport düzenlenmesi ve PETVET kayıt sistemine kayıt yapabilmesi için yetki verilmesi planlanan protokol Ankara Vali Yardımcımız Dr. Ayhan Özkan'ın da katıldığı törenle İl Müdürümüz Bülent Korkmaz ile AVHO Başkanı Ahmet Baydın tarafından imzalandı.

 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" 26.02.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında altyapı hazırlıkları tamamlanan PETVET Kayıt Sistemi Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde aktif hale getirildi. Sistemle birlikte sahipli köpekler 01.01.2021 tarihi itibarı ile, sahipli kedi ve gelincikler ise 01.01.2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır.

Sahipli pet hayvanlara çip takılarak kimliklendirilecek ve PETVET sistemi üzerinde kayıtları yapılarak takip edilecektir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası arasında protokol imzalandi. Protokol kapsamında yetki verilen serbest Veteriner Hekimler ve İl/İlçe Müdürlüğümüz personellerince kimliklendirme ve kayıt işlemleri yürütülecektir. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin yetki verilen serbest veteriner hekim ya da bağlı bulundukları İlçe Müdürlüklerimize hayvanlarının kayıt altına alınması amacı ile başvurmaları gerekmektedir. Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecektir. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulacaktır. 

Resmi veteriner hekimler tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecektir. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu İl veya İlçe Müdürlüğüne bildirecektir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını İl/İlçe Müdürlüklerine yapacaklardır. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecektir. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacaktır. Mikroçip uygulaması Bakanlığımız bünyesinde çalışan Veteriner Hekimler veya onların gözetiminde Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecektir