T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Sulama Eğitimleri Başlıyor.

Yayın Tarihi : 12.08.2022

İklim Değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında, etkin su kullanımı etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, sulama desteklemeleri, toprak ve çevre koruma konularında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmış olup, programın uygulanması ile tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.

Program kapsamında ilimiz genelinde başta çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tüketicilerimiz olmak üzere sektördeki tüm paydaşlara yönelik eğitim, yayım hizmetleri, bilgi verme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.

Polatlı'da başlayan eğitimlerimizde Yağmurlama ve Damla Sulama Sistemleri, İklim Değişikliği, Su Kaynaklarında Kirlilik, Bitki ve Toprak İlişkileri, Bilişim ve Uzaktan Algılama, Drenaj, Toprak Neminin Korunması konuları başta olmak üzere, iklim değişikliği ve sulamaya ilişkin önemli konularda eğitimler verilecektir.